Rejestr zmian w biuletynie

29.06.2017

Dotyczy dokumentu:
wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. administracyjnych, eksploatacji i obsługi kancelaryjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki jednostek tworzących dokumentację
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki jednostek tworzących dokumentację
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont Sali konferencyjnej wraz z pokojem obsługi sali w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont Sali konferencyjnej wraz z pokojem obsługi sali w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry, ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: główny specjalista ds. zamowień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: zastępca dyrektora ds. cyfrowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: zastępca dyrektora ds. cyfrowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko archiwista w Oddziale II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko archiwista w Oddziale II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie punktacji złożonych ofert"
Dotyczy dokumentu:
Digitalizacja akt miast i gmin z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi - cz. II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Digitalizacja akt miast i gmin z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi - cz. II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zakup usługi digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Akt Nowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zakup usługi digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Akt Nowych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

27.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Akt Nowych w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne za 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne za 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie roczne za 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne za 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie roczne za 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wezwanie do złożenia oświadczenia oprzynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wynikach naboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w służbie cywilnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 16/2017 w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 12313
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko Młodszy konserwator archiwalny d.s konserwacji i zabezpieczania materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę koksu i węgla kamiennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę koksu i węgla kamiennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę koksu i węgla kamiennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o dokonanej zmianie SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gdańsk: Ewakuacji i zabezpieczenia konserwatorskiego porzuconych akt przechowawcy: firmy Verrens Finance sp. z o. o. oraz dostarczenie ich do Archiwum Państwowego w Gdańsku przy ul. Polanki 124
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Odpowiedzi na pytania wykonawców 4"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyciąg_Regulamin_organizacyjny_NDAP"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zadania_komórek_organizacyjnych
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna