Rejestr zmian w biuletynie

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawnictw NDAP oraz monitorowania działalności wydawniczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania DAG.26.7.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania DAG.26.7.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja DAG.26.7.2018"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 15/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych Archiwum Państwowego w Katowicach (Centrala)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z sesji otwarcia ofert postępowanie nrBDG-WA.261.11.2018"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawniczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko st. specjalisty ds. wydawniczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru - młodszy archiwista w Oddziale III - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru - młodszy archiwista w Oddziale III - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania DAG.26.7.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zalacznik1bis-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja zamiaru samodzielnego wykonywania kopii materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej dotycząca postępowania znak: AG.26.5.2018 na – roboty budowlane – rozbiórka obiektów budowlanych na działkach nr 64/1 i 64/3 obręb 2057 Szczecin przy ul. Żołnierskiej 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
kompetencje
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu sprawa nrBDG-WA.261.12.2018"
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy Oddziałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania 12-16 sprawa nrBDG-WA.261.11.2018"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie i Cennik usług Archiwum Państwowego w Gdańsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie i Cennik usług Archiwum Państwowego w Gdańsku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PONOWNE WYKORZYSTYWANIE I CENNIK USŁUGŚWIADCZONYCH PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pytania i odpowiedzi nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Pytanie nr 1 i 2- przetarg DAG.26.7.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny.doc
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny (zmiana)
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "JEDZ - Jednolity europejski dokument zamówienia(ESPD)"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 14.09.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nabór na stanowisko Inspektora BHP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna