Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA odpowiedzialnego za ewidencję i opracowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA odpowiedzialnego za gromadzenie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA odpowiedzialnego za konserwację
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA- digitalizacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA- planowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA- przechowywanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. modułu ZoSIA- udostępnianie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rekrutacji"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji FortiGuard 24x7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup skanerów na potrzeby EZD PUW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup serwera na potrzeby EZD PUW - wyniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup serwera na potrzeby EZD PUW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunkówzamówienia postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Obowiązek informacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o wolnych stanowiskach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach" znak sprawy DAG.26.13.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia o zamówieniu "
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.12.2018 pn: Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania 6-7 sprawa nrBDG-WA.261.12.2018"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator archiwalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 30.10.2018 dotyczy postępowanie znak DAG.26.13.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 30.10.2018 dotyczy postępowanie znak DAG.26.13.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko młodszego archiwisty ds obsługi udostępniania zasobu w Oddziale Informacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w związku z realizacją projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w związku z realizacją projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o dialogutechnicznym po modyfikacji z dnia 31.10.2018"
Dotyczy dokumentu:
Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w związku z realizacją projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na pytanie nr 1 oraz infomracja a zmianieterminu składania Zgłoszeń do dialogu technicznego "
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna