Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności APG na rok 2018.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plan dzilanosci 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2018 wprowadzające zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2018 wprowadzające zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Archiwista ds. opracowania kwerend z akt osobowo- płacowych i ewidencji mieszkańców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AP_Zamosc_A.0330.13.2017_z_dn._2018.01.30_zal.1_plandzialalnosci_na_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznikAP_Zamosc_A.0330.13.2017_z_dn._2018.01.30_zal.1_plandzialalnosci_na_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostepnienie informacji publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dotyczące aktualizacji protokołu zpublicznej prezentacji projektu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 30.01.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Archiwum Państwowego w ZielonejGórze na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Archiwum Państwowego w ZielonejGórze na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan działalności Archiwum Państwowego wZielonej Górze na rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji celów na 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji celów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
plan działalności Archiwum Państwowego w Katowicach na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lesznie na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

29.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Kierownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Szczecinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dotyczy dokumentu:
Adres i wykaz telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres i wykaz telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres i wykaz telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja NAC - Zosia protokół"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezentacja NAC ZOSIA - protokół

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik schemat org APPT.jpg
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Archiwum Państwowego w PiotrkowieTrybunalskim"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut z 2014 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut z 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych na rok 2018 - korekta.pdf"

poprzednia ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... następna