Rejestr zmian w biuletynie

29.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie postępowania na Rozbudowę Systemu Archiwum Cyfrowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 32 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywaniaskarg, wniosków i petycji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowychoraz w archiwach państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie DAG.26.4.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie DAG.26.4.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko kierownika oddziału
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko kierownika oddziału
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: referent do spraw archiwalno - kancelaryjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego w Archiwum Państwowym w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi za rok 2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opis planowanych działań Archiwum Państwowego w Łodzi na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Starszy Archiwista
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Starszy Archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Archiwista
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy oddziałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 24694
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: archiwista w Oddziale Zbiorów Fotograficznych-zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 26/2017 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli w 2018 r. - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan kontroli NDAP 2018 r. - korekta
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli NDAP 2018 r. - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzej za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 31 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dnia 23 marca 2018 r. uchylające zarządzenie Nr 86 zdnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Metodyki zarządzaniaryzykiem w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.pdf"

24.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza w Departamencie Organizacji i Udostępniania (na zastępstwo)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna