Rejestr zmian w biuletynie

04.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDAG.26.1.2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 86_2017" na"Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Metodykizarządzania ryzykiem.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 86 " na "ZarządzenieNr 86_2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 86 Naczelnego DyrektoraArchiwów Państwowych w sprawie wprowadzenia Metodyki zarządzaniaryzykiem w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych" na "ZarządzenieNr 86 "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 86 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie wprowadzenia Metodyki zarządzania ryzykiem wNaczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 86 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie wprowadzenia Metodyki zarządzania ryzykiem wNaczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

02.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych oraz informacji o działalności NDAP i archiwow państwowych (na zastępstwo)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych oraz informacji o działalności NDAP i archiwow państwowych (na zastępstwo)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych oraz informacji o działalności NDAP i archiwow państwowych (na zastępstwo)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista do spraw projektów edukacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na rok 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów Archiwum Państwowego w Kielcach w 2013 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji planu efektywności energetycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów AP w Kielcach w 2014 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z efektywności energetycznej za 2014 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów AP w Kielcach w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności AGAD za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 21658
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 21658
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności APG na rok 2018.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plan dzilanosci 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2018 wprowadzające zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2018 wprowadzające zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Archiwista ds. opracowania kwerend z akt osobowo- płacowych i ewidencji mieszkańców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AP_Zamosc_A.0330.13.2017_z_dn._2018.01.30_zal.1_plandzialalnosci_na_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznikAP_Zamosc_A.0330.13.2017_z_dn._2018.01.30_zal.1_plandzialalnosci_na_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostepnienie informacji publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dotyczące aktualizacji protokołu zpublicznej prezentacji projektu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 30.01.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Archiwum Państwowego w ZielonejGórze na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Archiwum Państwowego w ZielonejGórze na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan działalności Archiwum Państwowego wZielonej Górze na rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji celów na 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji celów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
plan działalności Archiwum Państwowego w Katowicach na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lesznie na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

29.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Kierownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Szczecinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dotyczy dokumentu:
Adres i wykaz telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres i wykaz telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres i wykaz telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja NAC - Zosia protokół"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezentacja NAC ZOSIA - protokół

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna