Rejestr zmian w biuletynie

05.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Digitalizacja akt metrykalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Digitalizacja akt metrykalnych - unieważnienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Panstwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Panstwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie podnazwą "Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz zmonitorowaniem budynku Archiwum Państwowego w Opolu przy ul. Zamkowej 2""
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 29.08.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - do spraw: obsługi systemu informatycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna