Rejestr zmian w biuletynie

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
unieważnienie postępowania OA.26.2.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania SSDI.26.1.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania SSDI.26.1.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularze ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania SSDI.26.1.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania SSDI.26.1.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania SSDI.26.1.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów aktowych, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwoego w Poznaniu oraz w Oddziałach w Gnieźnie i Koninie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. administracyjnych, eksploatacji i obsługi kancelaryjnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko konserwatora
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytania OA.26.3.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytania OA.26.3.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania OA.26.3.2017"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytania OA.26.3.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytania OA.26.3.2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź na pytania OA.26.3.2017
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytania OA.26.3.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - Wykonanie usługi digitalizacji wybranych zespołów aktowych, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Oddziałach w Gnieźnie i Koninie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozmowa kwalifikacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

28.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli i audytu w Biurze Dyrektora Generalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli i audytu w Biurze Dyrektora Generalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli i audytu w Biurze Dyrektora Generalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli i audytu w Biurze Dyrektora Generalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli i audytu w Biurze Dyrektora Generalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli i audytu w Biurze Dyrektora Generalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji OA.26.3.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana SIWZ OA.26.3.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: główny specjalista do spraw promocji i nowych mediów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybór najkorzystniejszej oferty OA.26.1.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna