Rejestr zmian w biuletynie

29.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Archiwum Państwowego w Koszalinie za rok 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za2015r. poprawiony błąd w datacji"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z kontroli w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z kontroli w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg iwniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w2016 r." na "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wniosków nadesłanychdo Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z kontroli w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy archiwista do spraw zasobów cyfrowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Młodszy informatyk ds. administrowania systemami IT
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

28.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko radcy prawnego w Biurze Dyrektora Generalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.01.2017

26.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku za rok 2015.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejDyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejDyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik kontrola zarządcza 2014.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013
Treść zmiany:
Usunięto załącznik kontrola zarządcza 2013.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny Archiwum Państowego w Opolu"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 17/2016 DyrektoraArchiwum Państwowego w Opolu z dnia 19 września 2016 r. )z tekstemjednolitym regulaminu)" na "Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora ArchiwumPaństwowego w Opolu z dnia 19 września 2016 r. (z tekstem jednolitymregulaminu)"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 17-2016 w sprawiewprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym APO.pdf" na"Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu z dnia19 września 2016 r. )z tekstem jednolitym regulaminu)"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Statut_09.2016..pdf" na "StatutArchiwum Państwowego w Opolu (stan na dzień 1 stycznia 2017 r.)"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 17-2016 w sprawie wprowadzenia zmian wRegulaminie organizacyjnym APO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut_09.2016..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Decyzja Nr 14 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dnia 01.06.2015 r. z załączonym statutem
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AP w Zamościu za 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AP w Zamościu za 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Działalności Archiwum Państwowego w Opolu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejDyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2015"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2014"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2013"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

24.01.2017

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyborze pracownika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik rekrutacji na stanowisko - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna