Rejestr zmian w biuletynie

11.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.08.2017

Dotyczy dokumentu:
skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont Sali konferencyjnej wraz z pokojem obsługi sali w Archiwum Państwowym w Olsztynie: - dostawa mebli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Osoby sprawujące funkcje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

08.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – uszczelnienie poszycia dachowego i prace towarzyszące w obiekcie Ekspozytury w Strzmielu Gm. Radowo Małe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzień wolny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – remont pomieszczeń: kotłowni i magazynowego w budynku nr 7B Oddziału w Międzyzdrojach os. Biała Góra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wŁodzi"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wŁodzi
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 41 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające decyzję w sprawienadania statutu Archiwum Państwowemu w Łodzi"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 40 NDAP w sprawiezmiany Statutu Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 19 lipca 2017 r." na"Zarządzenie nr 40 NDAP z dnia 19 lipca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie NDAP w sprawie zmianyStatutu Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 19 lipca 2017 r." na"Zarządzenie nr 40 NDAP w sprawie zmiany Statutu Archiwum Państwowegow Opolu z dnia 19 lipca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie NDAP w sprawie zmiany Statutu ArchiwumPaństwowego w Opolu z dnia 19 lipca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK NR 5 APO"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Redakcja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna