Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2015
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "skanowanie0042.pdf" na "Oświadczenie ostanie kontroli zarządczej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adres i wykaz telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płocku w 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - nadzień 31 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy oddziałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor poszukuje kandydatów \kandydatek na stanowisko: informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Więcej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Osoby sprawujące funkcje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Osoby sprawujące funkcje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strutura organizacyjna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Strutura organizacyjna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wCzęstochowie
Dotyczy dokumentu:
Schemat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat Organizacyjny Archiwum Państwowego wCzęstochowie"
Dotyczy dokumentu:
Schemat
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wCzęstochowie.doc
Dotyczy dokumentu:
Strutura organizacyjna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat Organizacyjny Archiwum Państwowego wCzęstochowie"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dnia 30 stycznia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do statutu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.02.2017

02.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczny skaner do ksiąg- zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczny skaner do ksiąg- zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPECJALISTYCZNY SKANER DO KSIĄG.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczny skaner do ksiąg- zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczny skaner do ksiąg- zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu NR 7558
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu NR 7558
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Biura Obsługi Klienta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Biura Obsługi Klienta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Biura Obsługi Klienta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczny skaner do ksiąg- zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierownik działu do spraw: administracyjno-gospodarczych i kancelaryjno-biurowych (Zastępstwo)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyniki naborów na stanowiska do O/Włocławek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
młodszy konserwator archiwalny - Oddział we Włocławku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
młodszy archiwista - Oddział we Włocławku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
młodszy archiwista - Oddział we Włocławku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Biura Obsługi Klienta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Biura Obsługi Klienta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2013 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "plan_działalności_2017_korekta.pdf"na "Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych narok 2017 - korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2013 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plan_działalności_2017_korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji, marketingu i User Experience w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. planowania i budżetowania w Departamencie Infrastruktury i Rozwoju Archiwów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Archiwum Państwowego w Koszalinie za rok 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za2015r. poprawiony błąd w datacji"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z kontroli w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z kontroli w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg iwniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w2016 r." na "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wniosków nadesłanychdo Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z kontroli w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy archiwista do spraw zasobów cyfrowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Młodszy informatyk ds. administrowania systemami IT
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna