Rejestr zmian w biuletynie

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płocku w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płocku w 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płockuw 2016 r. po korekcie"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o podpisaniu umowy do postępowaniaDAG_26_6_2017"
Dotyczy dokumentu:
Skargi, wnioski i petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi, wnioski i petycje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: specjalista ds. kadr i administracji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko starszego konserwatora archiwalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń oraz na ul. Idzikowskiego 6c, 87-100 Toruń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji FUJITSU oraz klimatyzacji precyzyjnej i rekuperatora zamontowanych w pomieszczeniach Archiwum Państwowego w Toruniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - DAG.26.4.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2016roku"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2016roku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2016roku"
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru-ogłoszenie nr 8801 z 27 lutego 2017 r. - archiwist
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji FUJITSU oraz klimatyzacji precyzyjnej i rekuperatora zamontowanych w pomieszczeniach Archiwum Państwowego w Toruniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Oddziału Administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń oraz na ul. Idzikowskiego 6c, 87-100 Toruń.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych dla Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na digitalizację ok 65.000 stron dokumentów archiwalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont pomieszczeń w budynku Oddziału II oraz Oddziału III przy ul. Idzikowskiego 6c w Toruniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa oleju opałowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup oraz dostawa oryginalnych tonerów oraz bębnów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup oraz dostawa oryginalnych tonerów oraz bębnów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup 9 Pakietów oprogramowania Microsoft Office Professional 2013 32/64 Bit PL w wersji BOX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup sześciu komputerów wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla trzech budynków Archiwum Państwowego w Toruniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup szaf metalowych na mapy, rysunki o formacie A0
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup 2 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe o utrzymanie zieleni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup pudeł bezkwasowych, teczek i białych obwolut dla Oddziału we Włocławku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup tonerów i bębnów do drukarek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa 15 szt. ergonomicznych foteli biurowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa usługa w zakresie wykonania, dostawy oraz montażu szafy biurowej z przesuwanymi drzwiami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę montażu osłon przeciwsłonecznych (rolety materiałowe wewnętrzne)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę łączy telekomunikacyjnych (AG.26.23.2014)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup pudeł bezkwasowych, teczek i papieru holenderskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. I w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł..."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania)..."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (AG.26.16.2014)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych oraz dostawa sprzętu skanującego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik działu do spraw: administracyjno-gospodarczych i kancelaryjno-biurowych (Zastępstwo)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o dialogu technicznym SKIA.26.1.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWS
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - wykaz dostaw"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - wzór umowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7- Kosztorys ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - zobowiązanie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupykapitałowe"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiuwarunków"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - oświadczenie - podstawywykluczenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - formularz oferta"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWS"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna