Rejestr zmian w biuletynie

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Siedlcach na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów AP w Siedlcach w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności AGAD za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności AGAD za 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Roczne sprawozdanie opisowe AGAD za 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności AGAD za 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie za 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko Pelnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Działalności Archiwum Państwowego w Opolu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Głównego Akt Dawnych na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Głównego Akt Dawnych na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności na 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Głównego Akt Dawnych na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan AGAD na 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Głównego Akt Dawnych na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o realizacji Planu działalnościNaczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2017 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

06.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Lublinie za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Planu działalnośc Archiwum Państwowe w Lubliniena rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Planu działalnośc Archiwum Państwowe w Lubliniena rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie z planu działalnośc zarok 2017" na "Planu działalnośc Archiwum Państwowe w Lublinie na rok2018"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów Archiwum Państwowe w Suwałkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z działalności 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Suwałkach na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płocku za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Płocku na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDAG.26.1.2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 86_2017" na"Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Metodykizarządzania ryzykiem.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 86 " na "ZarządzenieNr 86_2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 86 Naczelnego DyrektoraArchiwów Państwowych w sprawie wprowadzenia Metodyki zarządzaniaryzykiem w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych" na "ZarządzenieNr 86 "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 86 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie wprowadzenia Metodyki zarządzania ryzykiem wNaczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 86 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie wprowadzenia Metodyki zarządzania ryzykiem wNaczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna