Rejestr zmian w biuletynie

08.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan Działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Archiwum Państwowego wKoszalinie na rok 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan Działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie na rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. 5_Przewidywane kierunku działań AP wKoszalinie w 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kontakt Info
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewidynwane kierunki działań w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko archiwisty do spraw udostępniania i opieki nad zasobem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Opis planowanych działań Archiwum Państwowego w Łodzi na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W 2016 R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W 2015 R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2015
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "skanowanie0042.pdf" na "Oświadczenie ostanie kontroli zarządczej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adres i wykaz telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płocku w 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - nadzień 31 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie KN-1 działalność archiwalna - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy oddziałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor poszukuje kandydatów \kandydatek na stanowisko: informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Więcej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Osoby sprawujące funkcje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Osoby sprawujące funkcje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strutura organizacyjna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Strutura organizacyjna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wCzęstochowie
Dotyczy dokumentu:
Schemat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat Organizacyjny Archiwum Państwowego wCzęstochowie"
Dotyczy dokumentu:
Schemat
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wCzęstochowie.doc
Dotyczy dokumentu:
Strutura organizacyjna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat Organizacyjny Archiwum Państwowego wCzęstochowie"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dnia 30 stycznia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do statutu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.02.2017

02.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczny skaner do ksiąg- zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczny skaner do ksiąg- zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPECJALISTYCZNY SKANER DO KSIĄG.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczny skaner do ksiąg- zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczny skaner do ksiąg- zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu NR 7558
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu NR 7558
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Biura Obsługi Klienta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Biura Obsługi Klienta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Biura Obsługi Klienta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna