Rejestr zmian w biuletynie

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: starszy archiwista
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybór najkorzystniejszej oferty OA.26.3.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista uczestników"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja projektu "Modernizacja ZintegrowanegoSystemu Informacji Archiwalnej ZoSIA""
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacjizałożeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu InformacjiArchiwalnej ZoSIA""
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z przeprowadzonej publicznejprezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego SystemuInformacji Archiwalnej ZoSIA"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu ADE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu ADE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza w Departamencie Infrastruktury i Rozwoju Archiwów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu ADE
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. 2" na "Zał. 2 Prezentacja"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu ADE
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. 1" na "Zał. 1 listauczestników"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu ADE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego informatyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 68 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywaniaskarg, wniosków i petycji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowychoraz w archiwach państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi 2"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi 1"
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skargi wniosków w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna