Rejestr zmian w biuletynie

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz robót budowlanych"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz dostaw"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oświadczenia o przynależności lub brakuprzynależności do grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy na budowę sieci komputerowej"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy na dostawę sprzętu informatycznego"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie 24 ust. 4 i 5"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie art. 22 ust. 1 pkt 2"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 15/2017 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za przedmioty mundurowe pracowników wewnętrznej służby ochrony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 14/2017 w sprawie zasad przydziału pracownikom AP w Katowicach środków ochroy indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszy informatyk ds. programowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SOBOTA PRACUJĄCA 24.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Młodszy archiwista ds. przyjmowania i udostepniania zasobu w |Oddziale Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczenia Materiałów Archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko archiwisty do Oddziału II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko archiwisty do Oddziału II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko archiwisty do Oddziału II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko archiwisty do Oddziału II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszy informatyk ds. programowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszy informatyk ds. programowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie - komunikaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie - komunikaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ponowne wykorzystywanie AGAD"
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie - komunikaty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ponowne wykorzystywanie - komunikaty
Dotyczy dokumentu:
Archiwum Państwowe w Toruniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty usługi jest wykonanie ok. 40.000 skanów stron dokumentów archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania w budynkach Archiwum Państwowego w Toruniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń oraz na ul. Idzikowskiego 6c, 87-100 Toruń - wyniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4 - wyniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji FUJITSU oraz klimatyzacji precyzyjnej i rekuperatora zamontowanych w pomieszczeniach Archiwum Państwowego w Toruniu - wyniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych dla Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku - wyniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych dla Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku - wyniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania w budynkach Archiwum Państwowego w Toruniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna