Rejestr zmian w biuletynie

30.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert OA.26.6.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert OA.26.4.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wLesznie"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista do spraw administrowania sieciami i urządzeniami w budynku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2012 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2012 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Roczne sprawozdanie opisowe z działalnościArchiwum Państwowego w Opolu za 2012 rok"
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2012 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RSOza2012.pdf
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora ArchiwumPaństwowego w Opolu z dnia 23 października 2017 r. w sprawiewprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Archiwum Państwowego wOpolu"
Dotyczy dokumentu:
Działalność usługowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 17, 18, 19 października 2017 r. oraz zmiana SIWZ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w dn. 24.10.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w dn. 24.10.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 17, 18, 19października 2017 r. oraz zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w dn. 24.10.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 17, 18, 19 października 2017 r. oraz zmiana SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaktualizowane ogłoszenie: Prezentacja założeń projektu pt. "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezentacja założeń projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezentacja założeń projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna