Rejestr zmian w biuletynie

22.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o podpisaniu umowy do postępowaniaDAG.26.14.2017"
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach"
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dz. U. 2016 Poz. 1506 Archiwalna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kwerendy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwerendy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do odebrania depozytu dokumentacji osobowo-płacowej firmy PPHU "Młynarz" Eksport - Import z siedzibą w Jankowie II gm. Blizanów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie praktyk studenckich realizowanych w Archiwum Państwowym w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla Wykonawców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ DAG.26.1.2018"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie załącznika nr 2 do SIWZ"

18.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: referent do spraw archiwalno - kancelaryjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zalatwianie spraw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Cennik usług"
Dotyczy dokumentu:
zalatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zalatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zalatwianie spraw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie użytkownika zasobu"
Dotyczy dokumentu:
ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.01.2018

Dotyczy dokumentu:
zalatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat"
Dotyczy dokumentu:
struktura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
struktura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWANARODOWEGO"
Dotyczy dokumentu:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
struktura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystanie informacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Re-use (1).docx
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystanie informacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Re-use (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja publiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zalatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
struktura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
struktura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2018

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna