Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Panstwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Panstwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie podnazwą "Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz zmonitorowaniem budynku Archiwum Państwowego w Opolu przy ul. Zamkowej 2""
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 29.08.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - do spraw: obsługi systemu informatycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze nr 13176 z dnia 24 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze nr 13176 z dnia 24 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik naboru na ogłoszenie o naborze nr 13176 zdnia 24 lipca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny Archiwum Państowego w Opolu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów dokumentowych, monitorów oraz serwerów dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie” DAG. 26.10.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów dokumentowych, monitorów oraz serwerów dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie” DAG. 26.10.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów dokumentowych, monitorów oraz serwerów dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie” DAG. 26.10.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów dokumentowych, monitorów oraz serwerów dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie” DAG. 26.10.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor poszukuje kandydatów \kandydatek na stanowisko: młodszy archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. - Aktualizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kustosza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kustosza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nabór na stanowisko Kustosza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kustosza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kustosza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opis_stanowiska_KUSTOSZ.doc
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kustosza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna