Rejestr zmian w biuletynie

30.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Pracownia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracowni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych wpracowniach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracowni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin korzystania z dokumentacji niearchiwalnejw Archiwum Państwowym w Warszawie "
Dotyczy dokumentu:
Pracownia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin korzystania z dokumentacjiniearchiwalnej w Archiwum Państwowym w Warszawie
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin korzystania z materiałów archiwalnychw pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Warszawie
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - remont - wymiana stolarki okiennej w ilości 16 szt. w budynku "B" w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.06.2017

Dotyczy dokumentu:
wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. administracyjnych, eksploatacji i obsługi kancelaryjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki jednostek tworzących dokumentację
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki jednostek tworzących dokumentację
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont Sali konferencyjnej wraz z pokojem obsługi sali w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont Sali konferencyjnej wraz z pokojem obsługi sali w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry, ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: główny specjalista ds. zamowień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: zastępca dyrektora ds. cyfrowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: zastępca dyrektora ds. cyfrowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko archiwista w Oddziale II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko archiwista w Oddziale II Opracowania Zasobu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie punktacji złożonych ofert"
Dotyczy dokumentu:
Digitalizacja akt miast i gmin z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi - cz. II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Digitalizacja akt miast i gmin z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi - cz. II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zakup usługi digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Akt Nowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zakup usługi digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Akt Nowych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

27.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Akt Nowych w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne za 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne za 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie roczne za 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne za 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie roczne za 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Łodzi za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wezwanie do złożenia oświadczenia oprzynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wynikach naboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w służbie cywilnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 16/2017 w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 12313
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownia naukowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna