Rejestr zmian w biuletynie

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - młodszy informatyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - młodszy informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o złożonych ofertach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o złożonych ofertach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko główny księgowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja NAC ZOSIA - protokół"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z przeprowadzonej publicznejprezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego SystemuInformacji Archiwalnej ZoSIA"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o treści złożonych dokumentówDAG.26.11.2017"

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista uczestników"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja projektu "Modernizacja ZintegrowanegoSystemu Informacji Archiwalnej ZoSIA""
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacjizałożeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu InformacjiArchiwalnej ZoSIA""
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z przeprowadzonej publicznejprezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego SystemuInformacji Archiwalnej ZoSIA"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu ADE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu ADE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza w Departamencie Infrastruktury i Rozwoju Archiwów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu ADE
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. 2" na "Zał. 2 Prezentacja"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu ADE
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. 1" na "Zał. 1 listauczestników"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu ADE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego informatyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 68 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywaniaskarg, wniosków i petycji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowychoraz w archiwach państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi 2"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi 1"
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skargi wniosków w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: referent do spraw archiwalno - kancelaryjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz wniosku"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Młodszego informatyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Młodszego informatyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na pytania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - Dostawa z montażem mebli i sprzętu laboratoryjnego oraz mebli metalowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostawa z montażem mebli i sprzętu do konserwacji papieru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostawa sprzętu do digitalizacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i elektronicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostawa mebli i sprzętu do konserwacji papieru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostawa mebli i sprzętu latoratoryjnego oraz mebli metalowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostarczenie i montaż regałów stacjonarnych i przesuwnych z napędem elektrycznym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna