Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Cele,mierniki i zadania do Planu działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Wsparcia Projektów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. planowania w Departamencie Infrastruktury i Rozwoju Archiwów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. administracyjnych i eksploatacji w Wydziale Administracyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Katowicach za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządzcej2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MX-2310U_20170314_093344.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MX-2310U_20170314_093344.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MX-2310U_20170314_093344.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MX-2310U_20170314_093344.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy oddziałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REGULAMIN ORGANIZACYJNY AP Katowice 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REGULAMIN ORGANIZACYJNY AP Katowice 2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr _2017 NDAP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat Organizacyjny APKatowice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego wKatowicach.pdf
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 5/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzeie 3/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę digitalizacji akt z 699 jednostek archiwalnych (ksiąg USC) z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 2/2017 zmieniające załącznik nr 1 do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Archiwum Państwowym w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. promocji, marketingu i User Experience.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Płocku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Redakcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko archiwisty do oddziału nadzoru archiwalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko archiwisty do oddziału nadzoru archiwalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko archiwisty do spraw udostępniania i informacji archiwalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko archiwisty do spraw udostępniania i informacji archiwalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta pracy na stanowisko archiwisty do sprawudostępniania i informacji archiwalnej"
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko archiwisty do spraw udostępniania i informacji archiwalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Dyrektora Archiwum o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Dyrektora Archiwum o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Dyrektora Archiwum Państwowego w Płocku o stanie kontroli zarządczej za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku za rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AP w Zamościu za 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AP w Zamościu za 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AP w Zamościu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Archiwum Państwowym w Toruniu za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora APW za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie o efektywności energetycznej 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna