Rejestr zmian w biuletynie

22.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1916, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1916, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1916, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1916, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1916, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 6 - formularz ewidencji wykonanych skanów"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1916, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 5 - Katalog Dobrych Praktyk"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1916, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 - wzór formularza transportu"

20.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Starszy archiwista ds. opracowania i udostępniania zasobu [0] (28.04.2017 10:35)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru na Młodszy Archiwista w Oddziale Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczania Materiałów Archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Działalność usługowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Siedlcach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Siedlcach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
/Rozstrzygnięte/ Zapytanie ofertowe: na usługę "Digitalizacji materiałów archiwalnych będących w zasobie Archiwum Państwowego w Suwałkach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania DAG.26.7.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
/Rozstrzygnięte/ Zapytanie ofertowe: na usługę "Digitalizacji materiałów archiwalnych będących w zasobie Archiwum Państwowego w Suwałkach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania DAG.26.7.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bazy danych, rejestry
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bazy danych, rejestry
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bazy danych, rejestry
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bazy danych, rejestry
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bazy danych, rejestry
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bazy danych, rejestry
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bazy danych, rejestry
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracowni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego"
Dotyczy dokumentu:
Pracownia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie o efektywności energetycznej za 2013 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie o efektywności energetycznej za 2014 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie o efektywności energetycznej 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kompetencje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - zakup inwestycyjny dwóch stacji graficznych komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - zakup inwestycyjny dwóch stacji graficznych komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wzapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - zakupinwestycyjny dwóch stacji graficznych komputerowych"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - zakup inwestycyjny dwóch stacji graficznych komputerowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wzapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - zakupinwestycyjny dwóch stacji graficznych komputerowych"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - zakup inwestycyjny dwóch stacji graficznych komputerowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - młodszy archiwista w Oddziale w Chełmie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna