Rejestr zmian w biuletynie

26.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista do spraw administrowania sieciami i urządzeniami w budynku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2012 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2012 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Roczne sprawozdanie opisowe z działalnościArchiwum Państwowego w Opolu za 2012 rok"
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2012 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RSOza2012.pdf
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora ArchiwumPaństwowego w Opolu z dnia 23 października 2017 r. w sprawiewprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Archiwum Państwowego wOpolu"
Dotyczy dokumentu:
Działalność usługowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 17, 18, 19 października 2017 r. oraz zmiana SIWZ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w dn. 24.10.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w dn. 24.10.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 17, 18, 19października 2017 r. oraz zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w dn. 24.10.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 17, 18, 19 października 2017 r. oraz zmiana SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaktualizowane ogłoszenie: Prezentacja założeń projektu pt. "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezentacja założeń projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezentacja założeń projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2017

Dotyczy dokumentu:
„Archiwum Dokumentów Elektronicznych” - informacja o terminie i miejscu prezentacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Archiwum Dokumentów Elektronicznych” - informacja o terminie i miejscu prezentacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Archiwum Dokumentów Elektronicznych” - informacja o terminie i miejscu prezentacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Archiwum Dokumentów Elektronicznych” - informacja o terminie i miejscu prezentacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Archiwum Dokumentów Elektronicznych” - informacja o terminie i miejscu prezentacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o terminie i miejscu prezentacji
Dotyczy dokumentu:
„Archiwum Dokumentów Elektronicznych” - informacja o terminie i miejscu prezentacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Archiwum Dokumentów Elektronicznych” - informacja o terminie i miejscu prezentacji
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o terminie i miejscuprezentacji.docx" na "Informacja o terminie i miejscu prezentacji"
Dotyczy dokumentu:
„Archiwum Dokumentów Elektronicznych” - informacja o terminie i miejscu prezentacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o terminie i miejscu prezentacji.docx
Dotyczy dokumentu:
„Archiwum Dokumentów Elektronicznych” - informacja o terminie i miejscu prezentacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o terminie i miejscu prezentacji.docx"
Dotyczy dokumentu:
„Archiwum Dokumentów Elektronicznych” - informacja o terminie i miejscu prezentacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezentacja założeń projektu pt.: Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana SIWZ OA.26.6.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: kierownik oddziału ds. digitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania SSDI.26.1.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania SSDI.26.1.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania SSDI.26.1.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.4.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.4.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.4.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.4.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert OA.26.3.2017 Sprostowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamowienia publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna