Rejestr zmian w biuletynie

26.01.2017

25.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejDyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejDyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik kontrola zarządcza 2014.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013
Treść zmiany:
Usunięto załącznik kontrola zarządcza 2013.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach za rok 2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny Archiwum Państowego w Opolu"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 17/2016 DyrektoraArchiwum Państwowego w Opolu z dnia 19 września 2016 r. )z tekstemjednolitym regulaminu)" na "Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora ArchiwumPaństwowego w Opolu z dnia 19 września 2016 r. (z tekstem jednolitymregulaminu)"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 17-2016 w sprawiewprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym APO.pdf" na"Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu z dnia19 września 2016 r. )z tekstem jednolitym regulaminu)"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Statut_09.2016..pdf" na "StatutArchiwum Państwowego w Opolu (stan na dzień 1 stycznia 2017 r.)"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 17-2016 w sprawie wprowadzenia zmian wRegulaminie organizacyjnym APO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut_09.2016..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Decyzja Nr 14 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dnia 01.06.2015 r. z załączonym statutem
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AP w Zamościu za 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AP w Zamościu za 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Działalności Archiwum Państwowego w Opolu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejDyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie za rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2015"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2014"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2013"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

24.01.2017

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyborze pracownika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik rekrutacji na stanowisko - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli w 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan kontroli w 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Plany kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli w 2017 r."

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna