Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Panstwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Panstwowego w Kaliszu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia dla kandydatów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie podnazwą "Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz zmonitorowaniem budynku Archiwum Państwowego w Opolu przy ul. Zamkowej 2""
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 29.08.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze - do spraw: obsługi systemu informatycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze nr 13176 z dnia 24 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze nr 13176 z dnia 24 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik naboru na ogłoszenie o naborze nr 13176 zdnia 24 lipca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny Archiwum Państowego w Opolu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów dokumentowych, monitorów oraz serwerów dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie” DAG. 26.10.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów dokumentowych, monitorów oraz serwerów dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie” DAG. 26.10.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów dokumentowych, monitorów oraz serwerów dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie” DAG. 26.10.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów dokumentowych, monitorów oraz serwerów dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie” DAG. 26.10.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor poszukuje kandydatów \kandydatek na stanowisko: młodszy archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. - Aktualizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kustosza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kustosza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nabór na stanowisko Kustosza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kustosza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kustosza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opis_stanowiska_KUSTOSZ.doc
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kustosza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna