Rejestr zmian w biuletynie

28.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru - młodszy archiwista w Oddziale w Chełmie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru - młodszy archiwista w Oddziale w Chełmie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko dokumentalisty w APW Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego informatyka w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddziale w Milanówku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Procedura naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 28/2014 DyrektoraArchiwum Państwowego w Opolu w sprawie wprowadzenia Regulaminuudzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekraczawyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 EURO" na"Zarządzenie nr 28/2014 Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu "
Dotyczy dokumentu:
Procedura naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o wolnych stanowiskach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Pracowni AGAD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Pracowni AGAD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Pracowni AGAD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Pracowni AGAD"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Pracowni AGAD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Pracowni Naukowej AGAD
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Dodano załącznik "regulamin udostępnienia i usług"
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Usunięto załącznik regulamin udostępnienia i usług
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Dodano załącznik "regulamin udostępnienia i usług"
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy archiwista ds. dokumentu elektronicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na pytania postawione 24.07.2017 r. do postępowania DAG.26.7.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "statut- Archiwum Państowego w GorzowieWlkp. 2014- zmiany_1pdf" na "statut- Archiwum Państowego w GorzowieWlkp. 2014- zmiany_2pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "statut- Archiwum Państowego 2014-zmiany_1pdf" na "statut- Archiwum Państowego w Gorzowie Wlkp. 2014-zmiany_1pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "sratut- Archiwum Państowego2013_zmiany_1.pdf" na "sratut- Archiwum Państowego w GorzowieWlkp.2013_zmiany_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Statut_APG_2014_zmiana_2.pdf" na "statut- Archiwum Państowego 2014-zmiany_1pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Statut_APG_2013_zmiana_1.pdf" na"sratut- Archiwum Państowego 2013_zmiany_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego archiwisty w Oddziale w Pułtusku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut_APG_2014_zmiana_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut_APG_2013_zmiana_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych. eksploatacji i obsługi kancelaryjnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna skrzynka podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna skrzynka podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna skrzynka podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna skrzynka podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna skrzynka podawcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna skrzynka podawcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna skrzynka podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna skrzynka podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna skrzynka podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna skrzynka podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Redakcja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: zastępca dyrektora ds. cyfrowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o wyniku naboru na stanowisko: zastępca dyrektora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze nr 13176 z dnia 24 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna