Rejestr zmian w biuletynie

02.02.2017

01.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczny skaner do ksiąg- zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierownik działu do spraw: administracyjno-gospodarczych i kancelaryjno-biurowych (Zastępstwo)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyniki naborów na stanowiska do O/Włocławek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
młodszy konserwator archiwalny - Oddział we Włocławku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
młodszy archiwista - Oddział we Włocławku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
młodszy archiwista - Oddział we Włocławku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Biura Obsługi Klienta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Sekcji ds. Biura Obsługi Klienta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2013 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "plan_działalności_2017_korekta.pdf"na "Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych narok 2017 - korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2013 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plan_działalności_2017_korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji, marketingu i User Experience w Departamencie Organizacji i Udostępniania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. planowania i budżetowania w Departamencie Infrastruktury i Rozwoju Archiwów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Archiwum Państwowego w Koszalinie za rok 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za2015r. poprawiony błąd w datacji"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z kontroli w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z kontroli w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg iwniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w2016 r." na "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wniosków nadesłanychdo Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z kontroli w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wnioskównadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy archiwista do spraw zasobów cyfrowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Młodszy informatyk ds. administrowania systemami IT
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

28.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko radcy prawnego w Biurze Dyrektora Generalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.01.2017

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna