Rejestr zmian w biuletynie

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych Archiwum Państwowego w Płocku na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. planowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 6/2017 w sprawie ceny za przechowywanie dokumentacji przejmowanej w trybie art. 51p ust.3, art. 51c ust. 3 oraz art.51z ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. art.192a ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru-ogłoszenie nr 8801 z 27 lutego 2017 r. - archiwist
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru-ogłoszenie nr 8801 z 27 lutego 2017 r. - archiwist
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 9962
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy konserwator archiwalny d.s konserwacji i zabezpieczania materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko: Archiwista ds. opracowania kwerend z akt osobowo- płacowych i ewidencji mieszkańców [
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu czynności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia treści SIWZ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie przetargowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
/Rozstrzygnięte/ Zapytanie ofertowe na „Konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, systemu włamania i napadu, oraz monitowania sygnałów systemu alarmu pożaru i sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Archiwum Państwowego w Suwałkach i Oddziale w Ełku.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan Działalności Archiwum Państwowego wToruniu na rok 2017-korekta.pdf

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płocku w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płocku w 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płockuw 2016 r. po korekcie"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o podpisaniu umowy do postępowaniaDAG_26_6_2017"
Dotyczy dokumentu:
Skargi, wnioski i petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi, wnioski i petycje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: specjalista ds. kadr i administracji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko starszego konserwatora archiwalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń oraz na ul. Idzikowskiego 6c, 87-100 Toruń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji FUJITSU oraz klimatyzacji precyzyjnej i rekuperatora zamontowanych w pomieszczeniach Archiwum Państwowego w Toruniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - DAG.26.4.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2016roku"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2016roku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2016roku"
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru-ogłoszenie nr 8801 z 27 lutego 2017 r. - archiwist
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji FUJITSU oraz klimatyzacji precyzyjnej i rekuperatora zamontowanych w pomieszczeniach Archiwum Państwowego w Toruniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Oddziału Administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń oraz na ul. Idzikowskiego 6c, 87-100 Toruń.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych dla Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na digitalizację ok 65.000 stron dokumentów archiwalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont pomieszczeń w budynku Oddziału II oraz Oddziału III przy ul. Idzikowskiego 6c w Toruniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa oleju opałowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup oraz dostawa oryginalnych tonerów oraz bębnów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup oraz dostawa oryginalnych tonerów oraz bębnów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup 9 Pakietów oprogramowania Microsoft Office Professional 2013 32/64 Bit PL w wersji BOX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup sześciu komputerów wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla trzech budynków Archiwum Państwowego w Toruniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup szaf metalowych na mapy, rysunki o formacie A0
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup 2 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe o utrzymanie zieleni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup pudeł bezkwasowych, teczek i białych obwolut dla Oddziału we Włocławku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup tonerów i bębnów do drukarek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa 15 szt. ergonomicznych foteli biurowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa usługa w zakresie wykonania, dostawy oraz montażu szafy biurowej z przesuwanymi drzwiami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę montażu osłon przeciwsłonecznych (rolety materiałowe wewnętrzne)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę łączy telekomunikacyjnych (AG.26.23.2014)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup pudeł bezkwasowych, teczek i papieru holenderskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. I w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł..."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania)..."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (AG.26.16.2014)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych oraz dostawa sprzętu skanującego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik działu do spraw: administracyjno-gospodarczych i kancelaryjno-biurowych (Zastępstwo)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna