Rejestr zmian w biuletynie

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: referent do spraw archiwalno - kancelaryjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz wniosku"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Młodszego informatyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Młodszego informatyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na pytania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - Dostawa z montażem mebli i sprzętu laboratoryjnego oraz mebli metalowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostawa z montażem mebli i sprzętu do konserwacji papieru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostawa sprzętu do digitalizacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i elektronicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostawa mebli i sprzętu do konserwacji papieru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostawa mebli i sprzętu latoratoryjnego oraz mebli metalowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie - dostarczenie i montaż regałów stacjonarnych i przesuwnych z napędem elektrycznym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wybór najkorzystniejszej oferty OA.26.7.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 3 Naczelnej DyrekcjiArchiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmianyZarządzenia Nr 13 z dnia 27 listopada 2013 r. dotyczącego wprowadzeniaMetodyki zarządzania ryzykiem w Naczelnej Dyrekcji ArchiwówPaństwowych" na "Zarządzenie nr 3 Naczelngo Dyrektora ArchiwówPaństwowych z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr13 z dnia 27 listopada 2013 r. dotyczącego wprowadzenia Metodykizarządzania ryzykiem w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Wybór najkorzystniejszej oferty OA.26.6.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zaządzenie nr 3 Naczelnej DyrekcjiArchiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmianyZarządzenia Nr 13 z dnia 27 listopada 2013 r. dotyczącego wprowadzeniaMetodyki zarządzania ryzykiem w Naczelnej Dyrekcji ArchiwówPaństwowych" na "Zarządzenie nr 3 Naczelnej Dyrekcji ArchiwówPaństwowych z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr13 z dnia 27 listopada 2013 r. dotyczącego wprowadzenia Metodykizarządzania ryzykiem w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zarz03-2014.tif" na "Zaządzenie nr 3Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2014 r. wsprawie zmiany Zarządzenia Nr 13 z dnia 27 listopada 2013 r.dotyczącego wprowadzenia Metodyki zarządzania ryzykiem w NaczelnejDyrekcji Archiwów Państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Wybór najkorzystniejszej oferty OA.26.4.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarz03-2014.tif"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej 30 tys. euro. Usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego obiektów Archiwum Państwowego w Szczecinie. Znak: 26.14.2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Redakcja Biuletynu Informaqcji Publicznej NDAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny.doc"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyciąg_Regulamin_organizacyjny_NDAP
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. administrowania systemami informatycznymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. administrowania systemami informatycznymi
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: główny specjalista ds. promocji i nowych mediów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy nr 612022-N-2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin naboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ DAG.26.11.2017"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ DAG.26.11.2017"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ DAG.26.11.2017 - formularzofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do SIWZ DAG.26.11.2017 -oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do SIWZ DAG.26.11.2017 - wzórumowy"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i zasilaczy awaryjnych UPS dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontakty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna