Rejestr zmian w biuletynie

11.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa skanera dziełowego o formacie A2+
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Archiwisty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów po 9 miesiącach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z polityki ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z polityki ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna ogólna"
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z polityki ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna ogólna
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko konserwator archiwalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie ogłoszenia nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie ogłoszenia nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 i 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 i 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie- Ogłoszenie zmian lub dodatkowe informacje
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie . Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu z naniesionymi zmianami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu z naniesionymi zmianami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie . Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie- Ogłoszenie zmian lub dodatkowe informacje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 i 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik A formularz ofertowy do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik A formularz ofertowy do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik B1 do B7 SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik B1 do B7 SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik B8 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik B8 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik B9 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert OA.26.5.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert OA.26.5.2018"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert OA.26.5.2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert OA.26.5.2018
Dotyczy dokumentu:
UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pytania i odpowiedzi nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania DAG.26.8.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ po zmianie"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna