Rejestr zmian w biuletynie

09.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko gł. specjalisty ds. funduszy europejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ochrona danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu sprawa nrBDG-WA.261.11.2018"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki nr 1- 6 do Specyfikacji istotnychwrunków zamówienia sprawa nr BDG-WA.261.11.2018"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załaczniki nr 1-6 do Specyfikacji istotnychwarunków zamówienia postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie nr BDG-WA.261.11.2018 pn: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru - ogłoszenie nr 29853
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego archiwisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2018

Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_2 do SIWZ formularz_ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_3 OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_4_oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zal_4_oswiadczenie.docx
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zal_3 OPZ.docx
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zal_2 do SIWZ formularz_ofertowy.doc
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ.pdf
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_5_grupa kapitalowa.doc"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_4_oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_3 OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_2 do SIWZ formularz_ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert cenowych na roboty budowlane: rozbiórki obiektów budowlanych na działkach nr 64/1 i 64/3 obręb 2057 w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna