Rejestr zmian w biuletynie

24.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli na rok 2018 Oddziału I Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: kierownik sekcji do spraw digitalizacji materiałów aktowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko:specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o podpisaniu umowy do postępowaniaDAG.26.14.2017"
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach"
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dz. U. 2016 Poz. 1506 Archiwalna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kwerendy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwerendy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do odebrania depozytu dokumentacji osobowo-płacowej firmy PPHU "Młynarz" Eksport - Import z siedzibą w Jankowie II gm. Blizanów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie praktyk studenckich realizowanych w Archiwum Państwowym w Kaliszu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla Wykonawców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Młodszy archiwista ds. przyjmowania i udostępniania zasobu w Oddziale Opracowania i Zabezpieczenia Zasobu - 1 na zastępstwo za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy archiwista ds. przyjmowania i udostępniania zasobu w Oddziale Opracowania i Zabezpieczenia Zasobu - 1 na zastępstwo za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Archiwista ds. opracowania kwerend z akt osobowo- płacowych i ewidencji mieszkańców oraz prowadzenia prac dokumentacyjnych w Oddziale II Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ DAG.26.1.2018"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie załącznika nr 2 do SIWZ"

18.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: referent do spraw archiwalno - kancelaryjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zalatwianie spraw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Cennik usług"
Dotyczy dokumentu:
zalatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zalatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zalatwianie spraw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie użytkownika zasobu"
Dotyczy dokumentu:
ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna