Rejestr zmian w biuletynie

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 Wykaz osób"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - wykaz usług"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4, 5"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - oferta"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyborze pracownika
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w służbie cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze do Pracowni Digitalizacji i Reprografii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru dla ogłoszenia nr 8531
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. promocji, marketingu i User Experience.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. planowania i budżetowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu za 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Administracyjnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan Działalności Archiwum Państwowego wToruniu na rok 2017-korekta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan Działalności Archiwum Państwowego w Toruniuna rok 2017-korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan Działalności Archiwum Państwowego w Toruniuna rok 2017-korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 4/2017 w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej Archiwm Państwowego w Katowicach w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo przewodnie"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna