Rejestr zmian w biuletynie

17.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru - młodszy archiwista w Oddziale III - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym wyniki testu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru - młodszy archiwista w Oddziale III - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym wyniki testu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podział kompetencji (tekst jednolity)"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Podział kompetencji w NDAP
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podział kompetencji w NDAP"

16.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. organzacji i planowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

15.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko archiwisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura organizacyjna NDAP"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko młodszy archiwista
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 - Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 - Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansowo=-Księgowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansowo=-Księgowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie.IOD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z 06.09.2018 r. w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pn. "Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna