Rejestr zmian w biuletynie

31.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - DAG.26.4.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2016roku"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2016roku
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2016roku"
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru-ogłoszenie nr 8801 z 27 lutego 2017 r. - archiwist
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji FUJITSU oraz klimatyzacji precyzyjnej i rekuperatora zamontowanych w pomieszczeniach Archiwum Państwowego w Toruniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Oddziału Administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń oraz na ul. Idzikowskiego 6c, 87-100 Toruń.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych dla Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na digitalizację ok 65.000 stron dokumentów archiwalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont pomieszczeń w budynku Oddziału II oraz Oddziału III przy ul. Idzikowskiego 6c w Toruniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa oleju opałowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup oraz dostawa oryginalnych tonerów oraz bębnów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup oraz dostawa oryginalnych tonerów oraz bębnów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup 9 Pakietów oprogramowania Microsoft Office Professional 2013 32/64 Bit PL w wersji BOX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup sześciu komputerów wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla trzech budynków Archiwum Państwowego w Toruniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup szaf metalowych na mapy, rysunki o formacie A0
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup 2 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe o utrzymanie zieleni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup pudeł bezkwasowych, teczek i białych obwolut dla Oddziału we Włocławku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup tonerów i bębnów do drukarek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa 15 szt. ergonomicznych foteli biurowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa usługa w zakresie wykonania, dostawy oraz montażu szafy biurowej z przesuwanymi drzwiami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę montażu osłon przeciwsłonecznych (rolety materiałowe wewnętrzne)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę łączy telekomunikacyjnych (AG.26.23.2014)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup pudeł bezkwasowych, teczek i papieru holenderskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. I w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł..."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania)..."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (AG.26.16.2014)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych oraz dostawa sprzętu skanującego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik działu do spraw: administracyjno-gospodarczych i kancelaryjno-biurowych (Zastępstwo)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o dialogu technicznym SKIA.26.1.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWS
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - wykaz dostaw"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - wzór umowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7- Kosztorys ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - zobowiązanie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupykapitałowe"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiuwarunków"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - oświadczenie - podstawywykluczenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - formularz oferta"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWS"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o treści złożonych ofertDAG.26.5.2017"
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli na rok 2017 Oddziału I Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli na rok 2017 Oddziału I Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli na rok 2017 Oddziału I KształtowaniaNarastającego Zasobu Archiwalnego"
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli na rok 2017 Oddziału I Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. administracyjnych i eksploatacji w Wydziale Administracyjnym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 Wykaz osób"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - wykaz usług"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4, 5"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - oferta"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyborze pracownika
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w służbie cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna