Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Planu działalnośc Archiwum Państwowe w Lubliniena rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Planu działalnośc Archiwum Państwowe w Lubliniena rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie z planu działalnośc zarok 2017" na "Planu działalnośc Archiwum Państwowe w Lublinie na rok2018"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów Archiwum Państwowe w Suwałkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z działalności 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Suwałkach na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płocku za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Płocku na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

02.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych oraz informacji o działalności NDAP i archiwow państwowych (na zastępstwo)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych oraz informacji o działalności NDAP i archiwow państwowych (na zastępstwo)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych oraz informacji o działalności NDAP i archiwow państwowych (na zastępstwo)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista do spraw projektów edukacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na rok 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów Archiwum Państwowego w Kielcach w 2013 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji planu efektywności energetycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów AP w Kielcach w 2014 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z efektywności energetycznej za 2014 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów AP w Kielcach w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności AGAD za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 21658
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 21658
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności APG na rok 2018.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plan dzilanosci 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2018 wprowadzające zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2018 wprowadzające zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Archiwista ds. opracowania kwerend z akt osobowo- płacowych i ewidencji mieszkańców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AP_Zamosc_A.0330.13.2017_z_dn._2018.01.30_zal.1_plandzialalnosci_na_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznikAP_Zamosc_A.0330.13.2017_z_dn._2018.01.30_zal.1_plandzialalnosci_na_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zamościu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostęp do informacji publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostepnienie informacji publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonej publicznej prezentacji założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dotyczące aktualizacji protokołu zpublicznej prezentacji projektu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 30.01.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Archiwum Państwowego w ZielonejGórze na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności Archiwum Państwowego w ZielonejGórze na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan działalności Archiwum Państwowego wZielonej Górze na rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji celów na 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji celów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
plan działalności Archiwum Państwowego w Katowicach na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lesznie na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna