Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
informacja o wolnych stanowiskach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2014 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2013 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Opolu za 2012 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin konkursu Wspieranie działań archiwalnych 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie Wspieranie działań archiwalnych 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko archiwisty w Oddziale przechowywania, zabezpieczania i kwerend
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o otwarciu ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: informatyk ds. infrastruktury IT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: młodszy informatyk ds. programowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji i planowania w Departamencie Infrastruktury i Rozwoju Archiwów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji i planowania w Departamencie Infrastruktury i Rozwoju Archiwów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych Archiwum Państwowego w Płocku na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. planowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie 6/2017 w sprawie ceny za przechowywanie dokumentacji przejmowanej w trybie art. 51p ust.3, art. 51c ust. 3 oraz art.51z ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. art.192a ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru-ogłoszenie nr 8801 z 27 lutego 2017 r. - archiwist
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru-ogłoszenie nr 8801 z 27 lutego 2017 r. - archiwist
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 9962
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy konserwator archiwalny d.s konserwacji i zabezpieczania materiałów archiwalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko: Archiwista ds. opracowania kwerend z akt osobowo- płacowych i ewidencji mieszkańców [
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu czynności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia treści SIWZ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie przetargowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - archiwista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
/Rozstrzygnięte/ Zapytanie ofertowe na „Konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, systemu włamania i napadu, oraz monitowania sygnałów systemu alarmu pożaru i sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Archiwum Państwowego w Suwałkach i Oddziale w Ełku.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności - 2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan Działalności Archiwum Państwowego wToruniu na rok 2017-korekta.pdf

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płocku w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płocku w 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie opisowe Archiwum Państwowego w Płockuw 2016 r. po korekcie"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o podpisaniu umowy do postępowaniaDAG_26_6_2017"
Dotyczy dokumentu:
Skargi, wnioski i petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skargi, wnioski i petycje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: specjalista ds. kadr i administracji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko starszego konserwatora archiwalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń oraz na ul. Idzikowskiego 6c, 87-100 Toruń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i jej monitorowanie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zainstalowanej w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji FUJITSU oraz klimatyzacji precyzyjnej i rekuperatora zamontowanych w pomieszczeniach Archiwum Państwowego w Toruniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna