Rejestr zmian w biuletynie

06.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności AGAD za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności AGAD za 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Roczne sprawozdanie opisowe AGAD za 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności AGAD za 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie za 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko Pelnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Działalności Archiwum Państwowego w Opolu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Głównego Akt Dawnych na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Głównego Akt Dawnych na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności na 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Głównego Akt Dawnych na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan AGAD na 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Głównego Akt Dawnych na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o realizacji Planu działalnościNaczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2017 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Lublinie za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Lublinie na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie; DAG.26.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDAG.26.1.2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. wsprawie Metodyki zarządzania ryzykiem.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 86_2017" na"Zarządzenie nr 86 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Metodykizarządzania ryzykiem.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 86 " na "ZarządzenieNr 86_2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 86 Naczelnego DyrektoraArchiwów Państwowych w sprawie wprowadzenia Metodyki zarządzaniaryzykiem w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych" na "ZarządzenieNr 86 "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 86 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie wprowadzenia Metodyki zarządzania ryzykiem wNaczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 86 Naczelnego Dyrektora ArchiwówPaństwowych w sprawie wprowadzenia Metodyki zarządzania ryzykiem wNaczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

02.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych oraz informacji o działalności NDAP i archiwow państwowych (na zastępstwo)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych oraz informacji o działalności NDAP i archiwow państwowych (na zastępstwo)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referendarza ds. działań edukacyjnych oraz informacji o działalności NDAP i archiwow państwowych (na zastępstwo)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista do spraw projektów edukacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na rok 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów Archiwum Państwowego w Kielcach w 2013 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji planu efektywności energetycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów AP w Kielcach w 2014 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z efektywności energetycznej za 2014 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Kielcach na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o poziomie realizacji celów AP w Kielcach w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności AGAD za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 21658
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - nr 21658
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan działalności APG na rok 2018.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plan dzilanosci 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Gdańsk na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2018 wprowadzające zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Radomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2018 wprowadzające zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Archiwista ds. opracowania kwerend z akt osobowo- płacowych i ewidencji mieszkańców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna