Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Siedlcach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Siedlcach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Siedlcach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: młodszy informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: informatyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu OA.26.1.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
unieważnienie przetargu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu na usługę konserwacji wielkoskalowej mapy rękopiśmiennej Andreasa Hindenberga: Ichnoortographia Plesniaca z zespołu Archiwum Książąt Pszczyńskich, sygn. XVIII/5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o wyborze pracownika na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o wyborze pracownika na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1916, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny 2014"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 48 NDAP z dnia 19 lipca 2017 r.,zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu wSuwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Archiwum Państwowego w Suwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Podstawy prawne działania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja nr 46 NDAP z dnia 12 czerwca 2014 r., wsprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru - młodszy archiwista w Oddziale w Chełmie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru - młodszy archiwista w Oddziale w Chełmie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Adresy i telefony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko dokumentalisty w APW Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego informatyka w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddziale w Milanówku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Procedura naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 28/2014 DyrektoraArchiwum Państwowego w Opolu w sprawie wprowadzenia Regulaminuudzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekraczawyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 EURO" na"Zarządzenie nr 28/2014 Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu "
Dotyczy dokumentu:
Procedura naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura naboru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o wolnych stanowiskach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Pracowni AGAD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Pracowni AGAD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Pracowni AGAD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Pracowni AGAD"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Pracowni AGAD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Pracowni Naukowej AGAD
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Dodano załącznik "regulamin udostępnienia i usług"
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Usunięto załącznik regulamin udostępnienia i usług
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Dodano załącznik "regulamin udostępnienia i usług"
Dotyczy dokumentu:
regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy archiwista ds. dokumentu elektronicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna