Rejestr zmian w biuletynie

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko główny księgowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie załatwianych spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. administarcyjnych, eksplatacji i obslugi kancelaryjnej został anulowany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 19 lipiec 2017" na "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 19 lipca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Statut_APG_2017_zmiana_3.pdf" na "Statut Archiwum Państwowego wGorzowie zmiany z 19 lipiec 2017"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut_APG_2017_zmiana_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "statut- Archiwum Państowego w GorzowieWlkp. 2014- zmiany_2pdf" na "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 30 stycznia 2014"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 24 wrzesnia 2013" na "Statut Archiwum Państwowego w Gorzowiezmiany z 24 września 2013"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"sratut- Archiwum Państowego w Gorzowie Wlkp.2013_zmiany_1.pdf" na"Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie zmiany z 24 wrzesnia 2013"
Dotyczy dokumentu:
Statut Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"statut - Archiwum Panstwowe w Gorzowie.pdf" na "Statut ArchiwumPaństwowego w Gorzowie z 7 maja 2013"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o Pzp
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na zapytania do postępowania 16082017"
Dotyczy dokumentu:
Digitalizacja akt miast i gmin z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi - cz. III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Częstochowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna