Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostawa licencji na oprog. do wirtualizacji środowisk i oprogr. serw. (OA.26.6.2016) do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

27.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zastępca Dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych do katalogu Osoby sprawujące funkcje w menu podmiotowym

23.09.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zapytanie ofertowe digitalizacja Archiwum rodziny BArtoszewiczów cz.2 w menu podmiotowym (nowa nazwa Zapytanie ofertowe digitalizacja Archiwum rodziny Bartoszewiczów cz.2 )
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zamówienia poniżej 30.000 euro Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zapytanie ofertowe digitalizacja Archiwum rodziny BArtoszewiczów cz.2 do katalogu Zamówienia poniżej 30.000 euro w menu podmiotowym

14.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przedłużenie wsparcia serwisowego dla rozwiązań IBM (OA.26.5.2016) do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Przedłużenie wsparcia serwisowego dla rozwiązań IBM (OA.26.4.2016) w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Przedłużenie wsparcia serwisowego dla macierzy HUS130 (OA.26.3.2016) w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego (OA.26.2.2016) w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej CRC - Rozbudowa biblioteki taśmowej (OA.26.1.2016) w spisie podmiotów

poprzednia ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ...następna