Rejestr zmian w biuletynie

14.11.2016

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Archiwista do spraw: kwerend w Oddziale IV Informacji Naukowej i Udostępniania Zasobu w spisie podmiotów

09.11.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Świadczenie usług ochrony fizycznej do katalogu 2016 w menu podmiotowym

03.11.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych do katalogu 2016 w menu podmiotowym

28.10.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (OA.26.7.2016) do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

10.10.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych w menu podmiotowym (nowa nazwa Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych w menu podmiotowym (nowa nazwa Zastępca Dyrektora ds. opracowania, przechowywania i nadzoru archiwalnego)

28.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostawa licencji na oprog. do wirtualizacji środowisk i oprogr. serw. (OA.26.6.2016) do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

27.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zastępca Dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych do katalogu Osoby sprawujące funkcje w menu podmiotowym

23.09.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zapytanie ofertowe digitalizacja Archiwum rodziny BArtoszewiczów cz.2 w menu podmiotowym (nowa nazwa Zapytanie ofertowe digitalizacja Archiwum rodziny Bartoszewiczów cz.2 )
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zamówienia poniżej 30.000 euro Spisu podmiotów

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...następna