Rejestr zmian w biuletynie

17.06.2016

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Ponowne wykorzystanie z katalogu Ponowne wykorzystywanie w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ponowne wykorzystanie do katalogu Ponowne wykorzystywanie w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ponowne wykorzystywanie do katalogu Archiwum Państwowe w Koszalinie w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ponowne wykorzystanie do katalogu Archiwum Państwowe w Koszalinie w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego do katalogu Archiwum Państwowe w Poznaniu w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Remont instalacji centralnego ogrzewania dla budynku magazynowego do katalogu Zamówienia Publiczne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego do katalogu Archiwum Państwowe w Częstochowie w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego do katalogu Praca w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego do katalogu Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Państwowe w Częstochowie Spisu podmiotów

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...następna