Rejestr zmian w biuletynie

14.11.2016

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Archiwista do spraw: kwerend w Oddziale IV Informacji Naukowej i Udostępniania Zasobu w spisie podmiotów

09.11.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Świadczenie usług ochrony fizycznej do katalogu 2016 w menu podmiotowym

03.11.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych do katalogu 2016 w menu podmiotowym

28.10.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (OA.26.7.2016) do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

10.10.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych w menu podmiotowym (nowa nazwa Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych w menu podmiotowym (nowa nazwa Zastępca Dyrektora ds. opracowania, przechowywania i nadzoru archiwalnego)

28.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostawa licencji na oprog. do wirtualizacji środowisk i oprogr. serw. (OA.26.6.2016) do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

27.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zastępca Dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych do katalogu Osoby sprawujące funkcje w menu podmiotowym

23.09.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zapytanie ofertowe digitalizacja Archiwum rodziny BArtoszewiczów cz.2 w menu podmiotowym (nowa nazwa Zapytanie ofertowe digitalizacja Archiwum rodziny Bartoszewiczów cz.2 )
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zamówienia poniżej 30.000 euro Spisu podmiotów

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...następna