Rejestr zmian w biuletynie

23.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wyni naboru - kierownik działu administracyjno-gospodarczego do katalogu Praca w menu podmiotowym

10.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

06.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Oferta pracy - kierownik działu administracyjno-gospodarczego do katalogu Praca w menu podmiotowym

02.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego do katalogu Archiwum Państwowe w Przemyślu w menu podmiotowym

27.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Kontrole własne w menu podmiotowym

24.02.2017

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (OA.26.7.2016) w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Dostawa licencji na oprog. do wirtualizacji środowisk i oprogr. serw. (OA.26.6.2016) w spisie podmiotów

22.02.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Projekt Archiwa Cyfrowe w menu podmiotowym (nowa nazwa Projekt Archiwum Cyfrowe)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekt Archiwa Cyfrowe do katalogu Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w menu podmiotowym

21.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdanie za 2016 r. do katalogu Sprawozdania z działalności w menu podmiotowym

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ...następna