Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa

tel: (22) 56-54-600
fax: (22) 56-54-614
e-mail: ndap@archiwa.gov.pl
www:  http://www.archiwa.gov.pl