Małgorzata Witecka

Miejsce pracy
Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7, 00-263 Warszawa
Telefon
+ 48 22 831 - 54 - 91 do 93 wew. 429
Fax
022 831 – 54 – 91 do 93 wew. 463
E-mail:
e-mail:: e-mail:mwitecka@agad.gov.pl