Jakub Żygawski

Miejsce pracy
Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość
Telefon
(+48) 84 607 952 318
E-mail:
jzygawski@zamosc.ap.gov.pl