Dariusz Bednarek

Miejsce pracy
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław
Telefon
(+48) 71 328-81-01 wew. 42
E-mail:
wroclaw@ap.wroc.pl