Karolina Rzemieniuk

Stanowisko
Jednoosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Telefon
+48 22 56 54 659
Fax
+48 22 56 54 614
E-mail:
krzemieniuk@archiwa.gov.pl