Henryk Krystek

Miejsce pracy
Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań
Telefon
(+48) 61 852 46 01 w. 38
E-mail:
archiwum@poznan.ap.gov.pl