Małgorzata Przeździecka

Miejsce pracy
Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
Telefon
(+48) 22 822 52 45
Fax
823 00 42
E-mail:
gosiab@aan.gov.pl