Barbara Kopiec

Stanowisko
p.o. Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego
Miejsce pracy
Archiwum Państwowe w Opolu, ul. Zamkowa 2, 45-016 Opole
Telefon
077 45-45-536
Fax
077 45-42-112
E-mail:
kadry@opole.ap.gov.pl