Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2018 08:55 FK.26.2.2018 Zamówienia z tytułu usług społecznych - Przetarg na ochronę
17.07.2018 08:04 AG.26.3.2018 Unieważnienie przetargu - Dostawa i montaż dźwigu towarowo osobowego w budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
06.06.2018 11:55 AG.26.3.2018 Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż dźwigu towarowo osobowego w budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
30.05.2018 13:24 VI.26.2.2018 Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Olsztynie
30.05.2018 13:16 VI.26.1.2018 Unieważnienie przetargu - Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Olsztynie
21.05.2018 10:01 VI.26.1.2018 Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Olsztynie
24.04.2018 12:19 AG.26.2.2018 Przetarg nieograniczony - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” hydroizolacji ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie
09.08.2017 13:06 Remont Sali konferencyjnej wraz z pokojem obsługi sali w Archiwum Państwowym w Olsztynie: - dostawa mebli
14.06.2017 14:38 Przetarg nieograniczony - Remont Sali konferencyjnej wraz z pokojem obsługi sali w Archiwum Państwowym w Olsztynie
30.03.2017 11:33 VI.26.1.2017 Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury w Archiwum Państwowym w Olsztynie

1 2 3 4 5 6 następna