Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2017 12:13 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach APW"
04.05.2017 11:03 Dostawa i montaż fabrycznie nowych serwerów, macierzy dyskowej oraz przełączników i zasilacza awaryjnego wraz z instalacją, konfiguracją i szkoleniem z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania w Archiwum Państwowym w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 w Warszawie
24.03.2017 14:21 Zamówienie na usługi społeczne pn. "Usługi ochroniarskie w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie"
20.03.2017 12:44 Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
17.02.2017 13:19 Plan zamówień publicznych Archiwum Państwowego w Warszawie na 2017 rok
06.02.2017 10:40 Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku będącym w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie
22.11.2016 14:49 Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
01.09.2016 12:57 Informacja o wyniku postępowania
28.06.2016 11:56 Wykonanie aktualizacji projektów budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. S.Okrzei 1 w Milanówku oraz zaprojektowanie wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne wraz z wykonaniem projektu instalacji elektrycznej dla w/w obiektów
06.05.2016 14:07 Zawiadomienie o wyniku oraz o unieważnieniu postępowania

1 2 3 4 następna