Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2016 18:03 DNS.26.4.2016 Badanie rynku oraz analiza popytu na usługi archiwalne, edukacyjne, kulturalne, wystawiennicze i turystyczne będące efektem realizacji projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Archiwum Państwowego w Poznaniu"
05.07.2016 17:40 DNS.0201.2.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu "
27.06.2016 16:54 DNS.201.2.2016 Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
26.11.2015 11:05 DNS.26.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43"
16.11.2015 16:25 DNS.26.05.2015 Pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43"
13.11.2015 13:48 DNS.26.4.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie usługi digitalizacji i indeksacji wybranych materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
03.11.2015 14:57 DNS.26.4.2015 Modyfikacja treści SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na digitalizację i indeksację wybranych materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
30.10.2015 16:52 DNS.26.4.2015 Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ: z 29-10-2015 r. i z 30-10-2015 r. w postępowaniu na wykonanie usługi digitalizacji i indeksacji wybranych materiałów archiwalnychArchiwum Państwowego w Poznaniu
28.10.2015 15:21 Ogłoszenie o zamówieniu - usługa: Digitalizacja i indeksacja wybranych materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
28.08.2015 14:21 ADM.26.03.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) na rozbudowę i przebudowę budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz infrastruktury technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego "

1 2 3 4 5 6 następna