Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2018 12:02 D.0201.18.2018 zarządzenie 15/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych Archiwum Państwowego w Katowicach (Centrala)
11.06.2018 10:08 D.0201.16.2018 zarządzenie 14/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej na podstawie umów cywilno-prawnych, postanowień sądowych oraz decyzji NDAP w Archiwum Państwowym w Katowicach
06.06.2018 10:42 D.0201.15.2018 zarządzenie 13/2018 zmieniające zarządzenie 16/2017 w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach
25.05.2018 10:11 D.0201.14.2018 zarządzenie 12/2018 w sprawie wprowadzenia w Archiwum Państwowym w Katowicach Polityki Ochrony Danych Osobowych
27.04.2018 09:20 D.0201.13.2018 zarządzenie 11/2018 w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego
06.04.2018 08:15 D.0201.11.2018 zarządzenie 10/2018 w sprawie powołania Komisji kasacyjnej ds likwidacji wyposażenia
04.04.2018 09:28 D.0201.10.2018 zarządzenie 9/2018 w sprawie organizacji przejmowania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Katowicach
04.04.2018 09:26 D.0201.9.2018 zarządzenie 8/2018 w sprawie ewidencjonowania przechowywanego w Archiwum Państwowym w Katowicach zasobu archiwalnego
04.04.2018 09:25 D.0201.7/2018 zarządzenie 6/2018 w sprawie powołania Zespołu ds wdrożenia EZD w Archiwum Państwowym w Katowicach
04.04.2018 09:22 D.0201.6.2018 zarządzenie 5/2018 zmieniające załącznik nr 1 do Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS w Archiwum Państwowym w Katowicach

1 2 następna