Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2018 07:55 D.0201.25.2018 zarządzenie 21/2018 zmieniające zarządzenie 6/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia EZD w Archiwum Państwowym w Katowicach
26.11.2018 09:56 D.0201.24.2018 zarządzenie 20/2018 uchylające zarządzenie nr 18/2018
26.11.2018 09:52 D.0201.23.2018 zarządzenie 19/2018 w sprawie reorganizacji i przygotowania stałego dyżuru w AP Katowice
16.11.2018 12:14 D.0201.22.2018 zarządzenie 18/2018 w sprawie trybu i zasad zawiadamiania AP w Katowicach o stanie zachowania materiałów archiwalnych przed przekazaniem do Archiwum
26.10.2018 13:18 D.0201.21.2018 Zarządzenie 17/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej na roboty budowlane w zakresie rozbudowy i przebudowy systemów CCTV, SSWIN, SSP, SKD funkcjonujących na terenie centrali Archiwum Państwowego w Katowicach
25.10.2018 14:14 D.0201.19.2018 zarządzenie 16/2018 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Archiwum Państwowym w Katowicach
22.10.2018 11:41 D.0201.20.2018 decyzja 1/2018 w sprawie powołania Komisji Metodycznej w Archiwum Państwowym w Katowicach
27.09.2018 12:02 D.0201.18.2018 zarządzenie 15/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych Archiwum Państwowego w Katowicach (Centrala)
11.06.2018 10:08 D.0201.16.2018 zarządzenie 14/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej na podstawie umów cywilno-prawnych, postanowień sądowych oraz decyzji NDAP w Archiwum Państwowym w Katowicach
06.06.2018 10:42 D.0201.15.2018 zarządzenie 13/2018 zmieniające zarządzenie 16/2017 w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach

1 2 3 następna