Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2018 13:18 D.0202.29.2017 zarządzenie 26/2017 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych
02.01.2018 12:29 D.0201.28.2017 zarządzenie 25/2017 w sprawie inwentaryzacji Magazynu Gospodarczego Archiwum Państwowego w Katowicach
20.11.2017 11:00 D.0201.26.2017 zarządzenie 24/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w oddziałach zamiejscowych Archiwum Państwowego w Katowicach
20.11.2017 10:58 D.0201.25.2017 zarządzenie 23/2017 w sprawie likwidacji rachunku pomocniczego sum na zlecenie Archiwum Państwowego w Katowicach
21.09.2017 12:04 D.0201.24.2017 zarządzenie 22/2017 w sprawie ustalenia zasad dostępu pracowników do magazynów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Katowicach
21.09.2017 12:03 D.0201.23.2017 zarządzenie 21/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Pszczynie
14.09.2017 12:48 D.0201.22.2017 zarządzenie 20/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika za usługi świadczone w Archiwum Państwowym w Katowicach
14.09.2017 12:46 D.0201.21.2017 zarządzenie 19/2017 w sprawie ustalenia zasad wewnętrznego obiegu materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
18.08.2017 09:40 D.0201.19.2017 zarządzenie 18/2017 w sprawie powołania Komisji Metodycznej w Archiwum Państwowym w Katowicach
11.07.2017 09:47 D.0201.18.2017 zarządzenie 17/2017 w sprawie powołania Komisji Konserwatorskiej do wykonywania nadzoru nad przebiegiem konserwacji wielkoskalowej mapy rękopiśmiennej Andreasa Hindenberga: Ichnoortographia Plesniaca z zespołu 17/53, Archiwum Książąt Pszczyńskich, sygn. XVIII/5

1 2 3 następna