Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.08.2017 09:40 D.0201.19.2017 zarządzenie 18/2017 w sprawie powołania Komisji Metodycznej w Archiwum Państwowym w Katowicach
11.07.2017 09:47 D.0201.18.2017 zarządzenie 17/2017 w sprawie powołania Komisji Konserwatorskiej do wykonywania nadzoru nad przebiegiem konserwacji wielkoskalowej mapy rękopiśmiennej Andreasa Hindenberga: Ichnoortographia Plesniaca z zespołu 17/53, Archiwum Książąt Pszczyńskich, sygn. XVIII/5
26.06.2017 09:43 D.0201.17.2017 zarządzenie 16/2017 w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach
09.06.2017 11:46 D.0201.16.2017 zarządzenie 15/2017 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za przedmioty mundurowe pracowników wewnętrznej służby ochrony
09.06.2017 11:44 D.0201.15.2017 zarządzenie 14/2017 w sprawie zasad przydziału pracownikom AP w Katowicach środków ochroy indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości
05.06.2017 10:32 D.0201.13.2017 zarządzenie 12/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego AP w Katowicach
05.06.2017 10:30 D.0201.12.2017 zarządzenie 11/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych AP Katowice Oddział w Pszczynie
13.05.2017 10:30 D.0201.11.2017 zarządzenie 10/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę w zakresie wykonania, dostawy i montażu szyn oraz regałów jezdnych i stacjonarnych w budynku nr 6 (magazyn 6.3 i 6.4)
13.05.2017 10:28 D.0201.10.2017 zarządzenie 9/2017 w sprawie powołania stałek Komisji do przeprowadzania postepowań wyłaniających dostawców w zakresie dostaw sprzętu komputerowego i oprogramowania
13.05.2017 10:26 D.0201.9.2017 zarządzenie 8/2017 w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania postepowań wyłaniajacych wykonawców w zakresie projektowania oraz wykonywania robót ogólnobudowlanych

1 2 następna