Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2018 14:10 DAG.26.13.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 17.12.2018 r., dotyczy postępowanie znak DAG.26.13.2018
23.11.2018 20:54 DAG.26.13.2018 Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 652759-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
31.10.2018 13:03 DAG.26.13.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach" znak sprawy DAG.26.13.2018
31.10.2018 11:04 DAG.26.13.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 30.10.2018 dotyczy postępowanie znak DAG.26.13.2018
05.10.2018 12:29 DAG.26.13.2018 UNIWAŻNIONE Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 630519-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.
26.07.2018 14:22 DAG.26.10.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.07.2018 13:48 DAG.26.10.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert 16.07.2018 r.
03.07.2018 14:03 DAG.26.10.2018 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Numer ogłoszenia 582987-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.
03.07.2018 12:28 DAG.26.10.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego prze realizacji Inwestycji pn. "Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach" znak sprawy DAG.26.10.2018
29.06.2018 14:00 DAG.26.10.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert

1 2 następna