Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2013 11:29 D-02021/12 zarządzenie 21/12 w sprawie powołania Komisji Wydawniczej w Archiwum Państwowym w Katowicach
31.12.2012 13:45 D-020-23/12 zarządzenie 23/12 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia weryfikacji stanu bieżącego wewnętrznych uregulowań prawnych
06.11.2012 15:05 D-020-20/12 zarządzenie 20/12 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
16.10.2012 13:47 D-020-19/12 zarządzenie 19/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę infrastruktury technicznej do digitalizacji w ramach projektu Polski Górny Śląsk w latach 1922-1939.
01.10.2012 14:47 D-020-15/2012 zarządzenie 15/12 w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie organizacji digitalizacji zabezpieczającej zasobu archiwalnego w Archiwum Państwowym w Katowicach
11.09.2012 11:13 D-020-18/12 zarządzenie 18/12 w sprawie zasad obowiązujących przy kierowaniu pracownika w krajową podróż służbową
11.09.2012 11:11 D-020-17/12 zarządzenie 17/12 w sprawie powołania Komisji Metodycznej w AP w Katowicach
11.09.2012 11:09 D-021-10/12 zarządzenie 16/12 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w AP w Katowicach
11.09.2012 11:07 D-020-14/12 zarządzenie 14/12 zmieniające Regulamin oraz załączniki do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w AP w Katowicach
25.05.2012 10:24 D-020-13/12 zarządzenie 13 ws powołania Komisji Przetargowej na remont pomieszczeń magazyn z wymianą okien na I piętrze oraz remont pomieszczeń reprografii na parterze bud nr 8 w Archiwum Państwowym w Katowicach

1 2 3 następna