Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2012 12:19 D-020-45/11 zarządzenie 36 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z zasobu archiwalnego w Pracowniach Naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach
09.12.2011 07:54 D-020-44/11 zarządzenie 35 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru po remoncie generalnym urządzenia C900 do masowego odkwaszania
06.12.2011 08:30 D-020-43/11 zarządzenie 34 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia weryfikacji stanu bieżącego wewnętrznych uregulowań prawnych
28.10.2011 07:58 D-020-42/11 zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Archiwum Państwowym w Katowicach
28.10.2011 07:55 D-020-41/11 zarządzenie nr 32 w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej ds likwidacji elektrycznych materiałów eksploatacyjnych z magazynu
12.10.2011 08:36 D-020-40/11 zarządzenie nr 31 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kompleksowej kontroli w Oddziale III Przechowywania Zasobu Archiwalnego
12.10.2011 08:33 D-020-39/11 zarządzenie nr 30 w sprawie powołania zespołu do opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania AP w Katowicach na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
04.10.2011 08:45 D-020-38/11 zarządzenie nr 29 w sprawie zasad gospodarowania bezkwasowymi pudłami i teczkami w Archiwum Państwowym w Katowicach
04.10.2011 08:44 D-020-37/11 zarządzenie nr 28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z zasobu archiwalnego w Pracowniach Naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach
23.09.2011 07:29 D-020-36/11 zarządzenie nr 27 w sprawie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Katowicach

1 2 3 4 następna