Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2018 10:33 Wynik naboru - ogłoszenie nr 38724 z 29.11.2018 r.
29.11.2018 08:36 Ogłoszenie o naborze nr 38724 z 29.11.2018 r. na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej
09.10.2018 11:55 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pn. "Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim".
18.09.2018 15:55 AG.26.1.2018 Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.09.2018 r.
14.09.2018 10:54 AG.26.1.2018 Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z 06.09.2018 r. w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pn. "Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim"
12.09.2018 14:03 AG.26.1.2018 Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z 06.09.2018 r. w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pn. "Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim"
11.09.2018 14:56 AG.26.1.2018 Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z 06.09.2018 r. w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pn. "Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim"
06.09.2018 14:34 AG.26.1.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawa urządzeń do digitalizacji"
01.06.2018 14:38 Wynik naboru na ogłoszenie nr 25293 z 10.04.2018 r.-archiwista
10.04.2018 09:04 Ogłoszenie o naborze nr 25293 z 10 kwietnia 2018 r.

1 2 3 4 5 następna